Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Gmina Kowary reprezentowana przez Burmistrza Kowar - Bożena Wiśniewska
 • Gmina Mysłakowice reprezentowana przez Wójta Mysłakowic - Michał Orman
 • Gmina Piechowice reprezentowana przez Burmistrza - Witold Rudolf
 • Gmina Podgórzyn reprezentowana przez Wójta Podgórzyna - Mirosław Kalata
 • Gmina Szklarska Poręba reprezentowana przez Burmistrza Szklarskiej Poręby - Mirosław Graf
 • Związek Gmin Karkonoskich reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu - Radosław Jęcek

WŁADZE SPÓŁKI - RADA NADZORCZA

 • Łukasz Klempouz - Przewodniczący
 • Feliks Rosik - Z-ca Przewodniczącego
 • Paweł Dziekiewicz - Sekretarz
 • Anna Julia Król - Członek
 • Elżbieta Gac - Członek

ZARZĄD

 • Agnieszka Kryszkowska – Prezes Zarządu

 

partnerzy1