II Etap inwestycji

W latach 2008-2012  planowany jest kolejny  etap inwestycji pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II”. Celem Przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie problemów związanych z gospodarka ściekową we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego zrzeszonych w ZGK.
     
Etap II Projektu obejmie swym zasięgiem gminy: Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn. Inwestycja wygenerowana dla etapu II obejmuje szereg zadań, które będą zrealizowane na obszarze tych gmin. 
 
Aby zapewnić prawidłową gospodarkę wodno- ściekową planujemy:

  • zmodernizować i wyposażyć w nową sieć kanalizacji sanitarnej gminę Piechowice, miejscowości Staniszów, Głębock, Zachełmie i Borowice położone w gminie Podgórzyn, miejscowości Krogulec, Gruszków, Strużnicę i Czerwony Dworek położone w gminie Mysłakowice - łącznie ok. 80 km. sieci kanalizacji sanitarnej,
  • wybudować jedną kontenerową oczyszczalnię ścieków w gminie Podgórzyn
  • zmodernizować oraz wybudować ok. 150 km sieci wodociągowej,
  • zmodernizować 12 istniejących ujęć wody
  • wybudować 2 nowe ujęcia oraz 7 zbiorników zapasowo-wyrównawczych

Zakres inwestycji przedstawia poniższa tabela:

 
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Mysłakowice Rozbudowa systemu wodociągów w miejscowościach Kostrzyca, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek oraz budowa SUW dla ujęcia wody „Pod Karpaczem”. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krogulec, Gruszków i Strużnica o łącznej długości ok. 22 km.
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Podgórzyn Rozbudowa sieci wodociągowych o łącznej długości  72 km oraz modernizacja 6 i budowa 1 ujęcia wody. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Staniszów, Głębock, Zachełmie, część Borowic. Budowa jednej kontenerowej oczyszczalni ścieków.
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Kowary Budowa: 2 km sieci wodociągowych w dzielnicy Krzaczyna oraz ok. 5 km sieci przesyłowych. Modernizacja: awaryjnych odcinków, łącznie ok. 7 km sieci wodociągowych oraz sześciu ujęć wody. Budowa jednego nowego ujęcia wody.
Budowa i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Piechowice Rozbudowa sieci wodociągowych o łącznej długości 22 km i modernizacja ok. 4 km. Budowa ok. 35 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Modernizacja ujęć wody KSWiK sp. zo.o. w Karpaczu Modernizacja i rozbudowa dwóch ujęć wody oraz budowa dwóch nowych stacji z zasilaniem energetycznym.

partnerzy1