Regulamin dostarczania wody

  • pobierz - Uchwała nr LXX/301/14 w sprawie Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary
  • pobierz - Uchwała nr VI/36/15 w sprawie Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mysłakowice
  • pobierz - Uchwała nr 134/XXI/2016 w sprawie Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piechowice
  • pobierz - Uchwała nr III/30/18 w sprawie Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podgórzyn
  • pobierz - Uchwała nr VI/60/19 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szklarska Poręba