INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MYSŁAKOWICACH

Adam Szumowski

Szanowni Państwo,

W imieniu Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (KSWiK) i T4B Ekotechnologie spółka z o.o. (T4B Ekotechnologie) chcemy Państwa poinformować, iż w dniu 10 września 2020 r. KSWiK i T4B Ekotechnologie zawarły porozumienie w sprawie dalszej realizacji Kontraktu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach”.
T4B Ekotechnologie jako Wykonawca przystąpi do robót po zatwierdzeniu porozumienia ugodą sądową. Przewidujemy, iż rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w połowie października 2020 r. Zakończenie prac planowane jest na koniec stycznia 2021 r.

Z poważaniem

Dariusz Daraż – Prezes Zarządu KSWiK Sp. z o.o.
Rafał Cegiełkowski - Prezes Zarządu T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

pobierz