INFORMACJA

Adam Szumowski

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2021 r. została zakończona zgodnie z warunkami Kontraktu nr ZR-34/2017 z dnia 11.04.2018 r. inwestycja pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach – Etap I realizowana w formule zaprojektuj, wybuduj, według warunków kontraktowych żółty FIDIC”.