Ogłoszenie oddział Kowary

Adam Szumowski

W związku z panującą suszą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody w mieszkaniach oraz gospodarstwach domowych.

Woda powinna być wykorzystywana do celów bytowych. Podlewanie ogródków, mycie samochodów czy napełnianie basenów powoduję zmniejszenie zasobów wody w zbiornikach.
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji podejmuje działania mające na celu utrzymanie stałej dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem. Jednak z uwagi na zwiększony pobór wody mogą okresowo występować spadki ciśnienia do całkowitego zaniku wody w sieci szczególnie w godzinach nocnych pomiędzy 2300 a 500.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Zarząd Spółki KSWiK