Status Spółki

Forma prawna:
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Firma Spółki:
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000234031

REGON:
020054960

NIP:
611-255-04-99

Siedziba Spółki:
Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Siedziba Zarządu Spółki:
ul. Daszyńskiego 16a
58-533 Mysłakowice

Prawne podstawy działania:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.)
Umowa Spółki: Akt notarialny Repertorium A numer 1652/2005 z dnia 01.04.2005r.