Mienie spółki

    Z dniem 31.07.2006 r. gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn oraz Szklarska Poręba dokonały przeniesienia prawa własności posiadanej infrastruktury (obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) na rzecz Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Przeniesienia prawa własności dokonał również piąty wspólnik Związek Gmin Karkonoskich. W 2009 roku do Spółki przystąpiła Gmina Piechowice.           

Wielkość udziałów Wspólników w Spółce ilustruje poniższa tabela.

GMINA
Wartość
Ilość udziałów
Udział %
Gmina Kowary 30.633.000,00 30.633  20,31%
Gmina Mysłakowice 30.942.000,00 30.942  20,51%
Gmina Piechowice
27.020.000,00
27.020
 17,91%
Gmina Podgórzyn 27.834.000,00 27.834  18,45%
Gmina Szklarska Poręba 30.004.000,00 30.004   19,89%
Związek Gmin Karkonoskich 4.424.000,00 4.424  2,93%
RAZEM 150.857.000,00 150.857  100%