Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Gmina Mysłakowice-Michał Orman
 • Gmina Kowary-Elżbieta Zakrzewska
 • Gmina Podgórzyn-Anna Kurowska
 • Gmina Szklarska Poręba-Paweł Popłoński
 • Gmina Piechowice-Radosław Burchacki
 • Związek Gmin Karkonoskich reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu - Radosław Jęcek

WŁADZE SPÓŁKI - RADA NADZORCZA

 • Feliks Rosik-Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Anna Julia Król-Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Gac- Członek Rady Nadzorczej
 • Angela Mruk-Nowak- Członek Rady Nadzorczej
 • Bożena Brzozowska- Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

 • Dariusz Daraż – Prezes Zarządu